Svømmebadsteknik

Filterhuset er bygget i 2007 i forbindelse med en større renovering. Al rensning af vandet i hvert bassin foretages af klor i samarbejde med to sandfiltre og to aktive kulfiltre. Klor-tilsætningen styres af et automatisk doseringsanlæg, som sørger for at tilsætte den korrekte mængde klor og syre. I det store bassin skal klormængden være mindst 0,5 mg pr. liter vand og vi stræber derfor efter en mængde på 0,6 mg klor pr liter badevand og en pH tæt på 7,2. Det lille bassin, hvor temperaturen er højere, skal klorindholdet i vandet være mindst 1,0 mg/liter. Udstyret er i varmvandsbassinet sat til 1,15 mg klor / liter og en pH på 7,3. Årsagen til at vi tilsætter syre er, at klor kommer som en base, og vi derfor skal kompensere med lidt syre for at ramme korrekt pH-værdi. Hver 6. time kontrolleres udstyret for præcision, for at kunne holde vores tal så tæt det ønskede som muligt. 
Rensning af badevandet foregår ved at vandet afskummes oven fra. Det rensede vand trykkes op gennem dyserne i bunden så overfladevandet løber i renderne i siderne. Alt vandet bliver derefter filtreret igennem sandfiltrene, hvorefter en del passerer igennem aktivt kul, hvorefter det returnerer til bassinet. Sammen med en god badehygiejne hos vore gæster giver det en svømmehal der ikke lugter stærkt af klor, og hvor øjnene ikke svider. Filtrene rengøres (returskylles) hver uge. Der går i alt ca. 70 m3 vand til for at lave disse returskylninger. Vi har 3 uddannede teknikkere der sørger for at filterhuset altid er i topform.