Sundhedsmyndighedernes nye retningslinjer betyder at man fra i dag torsdag den 29. oktober skal bære mundbind i idræts- og kulturfaciliteter.
Det betyder at når I færdes i vores idrætscentre, skal der bæres mundbind indtil I er siddende eller starter jeres idrætsaktivitet.
Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind.
Vi henviser til kulturministeriet for uddybende information: